PÆDAGOGISK MÅLSÆTNING


På Corvia møder de unge en personalegruppe, der tager udgangspunkt i de unges liv og tænker nærmeste udviklingstrin ind i forhold til at støtte, vejlede og rådgive den enkelte. Vi ønsker at understøtte valg, der skaber en hensigtsmæssig retning i livet. Vi respekterer de unge og arbejder kontinuerligt med gensidig respekt ved hjælp af nærvær og oprigtighed.

Vi vægter et godt forældresamarbejde, hvor den unge er i centrum - ALTID med udgangspunkt i den unges bedste.


Den pædagogiske udviklingsproces fra ydre til indre styret varierer fra menneske til menneske, hvilket stiller krav til personalets pædagogiske og menneskelige kompetencer, da vil skal kunne differentiere imellem de forskellige unge. Derudover vil der hos målgruppen være forskel på funktionsniveau og overskud, hvilket kan variere nærmest fra dag til dag.


Det overordnede mål for unge indskrevet på Corvia er, at de efter endt ophold og ved udskrivning er så klar som muligt til at stå i verden med minimal støtte, dette alt efter hvilke problemstillinger den pågældende unge har eller har haft med sig.


Uddannelsesmæssigt har vi det mål, at indskrevne på Corvia så vidt muligt får sig en 9. klasses afgangseksamen som minimum i fagene dansk, matematik og engelsk. Herudover er målsætningen at finde den unge relevant arbejde, uddannelse  eller videre beskæftigelse.