PRÆSENTATION AF CORVIA


Corvia er godkendt som Ungehjem efter Børnelovens § 43 og som midlertidigt botilbud til unge over 18 efter SL § 107. Vi er godkendt til 18 pladser, som er fordelt på 3 huse. Vores huse er nabohuse, placeret i grønne omgivelser syd for Solbjerg.


Målgruppe

Corvia henvender sig til drenge og piger i aldersgruppen 12-23 år. Vores speciale er unge med AutismeSpektrumForstyrrelser (ASF). Dette værende sig infantil autisme, aspergers, atypisk autisme og/eller gennemgribende udviklingsforstyrrelse, GUU/GUA, ADD m.fl. Ofte ser vi også udfordringer hos de unge som eksempelvis


angst

manglende social forståelse

isolation

mistrivsel i skole- og uddannelsesregi

selvskadende, destruktiv eller passiv adfærd

udfordringer ift. indsigt i - og forståelse for gængse normer, regler og rammer

kedafdethed og frustration

manglende selvomsorg

begyndende misbrugsproblematikker

omsorgssvigt


Generelt henvender vi os til unge, som kan profitere af et længerevarende eller midlertidigt ophold.


Vi tror på, at alle har et udviklingspotentiale, som kan fremmes og udvikles i de rette rammer - under de rette forudsætninger. Vi ser den unge som et socialt og kompetent individ, der er medskaber af sin egen udvikling.

Vi tror på at vores pædagogik, vedholdenhed, struktur, vejledning, støtte og troværdighed vil udvikle de unge i positiv retning