Visitation sker i en tæt og forpligtigende dialog med den enkelte kommune og evt. forældre. Det vil i ethvert tilfælde vurderes om det er en opgave som kan påtages og om den enkelte unge vurderes indenfor målgruppen.
Det forventes at alle papirer fremsendes i god tid, og gerne senest 14 dage før møde. Så disse kan indgå i forhold til overvejelser omkring sammensætning og dynamik af gruppen.
I visitationsprocessen er der fokus på den unges vanskeligheder og ressourcer. Der er endvidere opmærksomhed på hvad der evt. tidligere har haft positiv effekt for den unge og familien.
I forbindelse med en visitation udarbejdes der et skriftligt pædagogisk behandlingstilbud, såfremt den anbringende kommune ønsker det. I behandlingstilbuddet vil det blandt andet indgå hvordan der vil blive arbejdet med den unge i indskrivningsperioden, samt begrundelse af den vurderede pris.
Visitation:
Thomas Roll
Forstander
Mobil: 3163 6299
Carsten Riber
Leder
Mobil: 4038 2504
Administration
Fonden Corvia
Kannevej 10
8355 Solbjerg
Tlf: 3027 8355