Opholdsstedet Corvia vil i det pædagogiske arbejde tage udgangspunkt i følgende værdigrundlag:
  • • At tage udgangspunkt i den unges liv og tænke nærmeste udviklingstrin ind i forhold til at støtte, vejlede og rådgive den unge i den rigtige retning af livet.
  • • At respektere den unge og arbejde hen imod gensidig respekt ved hjælp af nærvær og oprigtighed.
  • • At vejlede de unge omkring valg i livet, således at de unge gøres opmærksomme på at enhver handling også har en konsekvens.
  • • At kunne rumme de unges frustrationer og baggrund, så de altid oplever, at de voksne omkring dem arbejder fagligt og professionelt.
  • • At agere rollefigur i forhold til adfærd og sprog, idet de unge identificerer sig i forhold til personalet.
  • • At skabe en etisk korrekt kultur ud fra vores værdigrundlag på stedet, som danner grobund for udvikling og respekt for hinandens forskelligheder og personligheder.
  • • At vægte forældresamarbejde meget højt, altid med den unge i centrum, i forhold til hvad der er bedst for den unge.
  • • At personalet aldrig bruger magtanvendelse som en del af pædagogikken. Med mindre det er i nødværge, eller den unge er til fare for sig selv eller andre
  • (Loven om voksenansvar)
Med udgangspunkt i ovenstående vil arbejdet på Corvia vægte ærlighed meget højt i forhold til samarbejdspartnere, forældre og de unge. I det troværdighed er en forudsætning for optimale betingelser i forhold til den, det hele drejer sig om, nemlig den unge.