Corvia vil i samarbejde med den unge søge at skabe en hverdag med så ønskbart indhold som muligt. Vi anerkender de forskellige behov vores unge har, så vi søger med den enkelte at sammensætte en struktureret dagligdag med et relevant og overskueligt indhold.
Vi tilpasser hverdagen således den bliver overskuelig for den unge og i samarbejde tilrettelægges skole, fritidsdel og sociale aktiviteter.
Gennemgående for Corvia tilbyder vi aktiviteter dagligt. Dette vil eksempelvis være ture ud ad huset: Biograf, svømmehal, fitness, gå-ture i naturen, cykel-ture etc. I huset er der tilbud om diverse spil: Kort, brætspil, pool/billard, Dart etc.
I weekenderne vil der være hjemrejse for de unge der ønsker dette.
Generelt er vi opsøgende på hvad der rører sig i vores unge gruppe og tilpasser aktivitets tilbud til de unges forudsætninger og interresser.
Vi prioriterer en let genkendelig og overskuelig dagsrytme, der indeholder kontinuitet og sammenhæng.