Der arbejdes mod at de unge socialiseres ved at opbygge forståelse (eller får håndterbare regler) for gængse regler og normer i samfundet. Samt de lærer vedholdenhed, selvstændighedstrænes, opbygger kompetencer i forhold til daglige arbejdsopgaver, lærer at strukturere og overskue deres hverdag, komme i kontakt med egne følelser og behov samt lærer at kanalisere dem de rigtige steder hen og bliver selvmotiverende.
Den pædagogiske udviklingsproces fra ydre styring til indre styring kan fra menneske til menneske variere. Hvilket stiller krav til personalets pædagogiske og menneskelige kompetencer, da vi skal kunne differentiere fra menneske til menneske. Derudover vil der hos målgruppen fra dag til dag være forskel i funktionsniveau. Det er vores erfaring at ”det de kunne i går, kan de ikke nødvendigvis i dag”, og deraf kan implementeringsprocessen hos nogle unge være længerevarende. Derudover vil der være forhold, eksempelvis hos unge med aspergers syndrom, i det sociale rum som ikke kan tillæres, og som ikke skal tillæres, da det ikke vil være et behov eller en mulighed. En person med aspergers syndrom har som oftest ikke forudsætningerne for at have venner, men har til gengæld heller ikke behovet.
Det overordnede mål for unge indskrevet på Corvia er, at de efter endt ophold og ved udskrivning er så klar som muligt til at blive integreret i samfundet med minimal støtte, alt efter hvilke problemstillinger den pågældende unge har (haft).
Uddannelsesmålet er, at indskrevne på Corvia så vidt muligt får en 9. klasses afgangseksamen som minimum i fagene: dansk, matematik og engelsk. Udover det skolemæssige er målsætningen at finde relevant arbejde, uddannelse eller beskæftigelse for den enkelte unge.