Vi tager udgangspunkt i den handleplan der er udarbejdet af anbringende kommune og tilrettelægger udviklings- og uddannelsesforløb med den unge.
Vi er vedholdende i vores tilgang til de unge og anerkender at forandringer tager tid.
Vores hverdag er præget af genkendelighed og overskuelighed. Vores unge har brug for daglige og faste rutiner, da deres hverdag oftest er præget af manglende rytme og mangelfuld afkodning af omgivelser. Til dette anvender vi piktogrammer, billeder og skriftlige beskeder efter individuelle behov.
Der er fastlagte og strukturerede fritidsaktiviteter, da en givet ramme vil frigøre mentalt overskud hos den enkelte.
Vi inddrager vores unge i den generelle dagligdag, såsom madplaner, aktiviteter etc
Vi er vejledende og perspektiverende for vores unge, således den unge altid har muligheden for selv at træffe et valg.
På Corvia vejleder vi de unge, således de vil have mulighed for at være beslutningstagere i konkrete situationer i forhold til eget liv. Vi perspektiverer aspekter af konkrete situationer således den unge selv har muligheden for at beslutte selvstændige - og gennemtænkte - løsninger på diverse problemstillinger.
Vi vægter at de unge inddrages så meget som muligt i skabelsen af egen tilværelse.
Vi tilpasser en individuel struktur til den enkelte unge, således dagligdagen bliver så overskuelig og meningsfuld som muligt.
Det overordnede mål for den unge indskrevet på Corvia, er at blive så klar som muligt til integration i samfundet med minimal støtte.
Uddannelsesmålet for den unge indskrevet på Corvia er så vidt muligt at tilegne sig en 9. klasses afgangseksamen som minimum i fagene: dansk, matematik og engelsk.
Derudover har Corvia en målsætning om at finde relevant arbejde, uddannelse eller beskæftigelse for den unge.
Corvia bruger følgende faglige tilgange:
  • • Anerkendende tilgang - Vi arbejder anerkendende og tager udgangspunkt i det menneske vi oplever.
  • • De Små Skridt - Vi arbejder ud fra nærmeste udviklingszone og søger derigennem at udvikle den unge, ud fra dennes forudsætninger.
  • • Kognitiv tilgang - Vi arbejder kognitivt med vores unge og søger at ændre uhensigtsmæssig adfærd herigennem.
  • • Kommunikationspædagogisk tilgang - Vi er tydelige og enkle i kommunikationen, mundtlig som skriftlig.
  • • Relationspædagogisk tilgang - Vi er tæt på vores unge fordi vi vil de unge.
  • • Strukturpædagogisk tilgang - Dagligdagen generelt - og dagsstrukturen - er tydelig. Der arbejdes med individuel struktur for den enkelte unge.
  • • Ressourceorienteret tilgang - Vi tager udgangspunkt i den unges ressourcer.
Corvia bruger følgende metode:
  • • Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP)