Det pædagogiske arbejde på Corvia tager udgangspunkt i det humanistiske menneskesyn.
Vi tror på alle har et udviklingspotentiale som kan fremmes og udvikles i de rette rammer under de rette forudsætninger.
Vi ser den unge som et socialt, kompetent individ, der er medskaber i sin egen udvikling.
Vi tror på vores pædagogik, vedholdenhed, struktur, vejledning, støtte og troværdighed vil udvikle den unge.
Vores udgangspunkt er alle behandles ligeværdigt, så det enkelte individ altid oplever sig anerkendt.