Corvia henvender sig til drenge og piger i aldersgruppen 12-23 år. Corvia’s speciale er AutismeSpektrumForstyrrelser (ASF), Det kan eksempelvis være infantil autisme, Asbergers, atypisk autisme, og/eller gennemgribende udviklingsforstyrrelse, GUU/GUA, ADD mm
Ofte ser vi tillige udfordringer hos de unge som eksempelvis:
 • • Unge med angst.
 • • Unge med mangel på social forståelse.
 • • Unge der søger isolation.
 • • Unge der har været udsat for mobning.
 • • Unge med spiseforstyrrelser.
 • • Unge der mistrives i skole og uddannelse.
 • • Unge med selvskadende, destruktiv eller passiv adfærd.
 • • Unge med svag eller manglende indsigt i - og forståelse for gængse normer, regler og rammer.
 • • Unge der er kede af det eller frustrerede.
 • • Unge med manglende livsmod.
 • • Unge som har det svært med selvomsorg.
 • • Unge med behov for særlig hjælp og støtte.
 • • Unge med begyndende misbrugsproblemer.
 • • Unge udsat for omsorgssvigt.
Generelt henvender Corvia sig til unge som kan profitere af et længerevarende, eller midlertidigt ophold, og vi vil lægge vægt på at der eksisterer et udviklingspotentiale hos den enkelte unge. Ligeledes lægger Corvia vægt på at matche de unge i visitationen, så de ikke ligger for spredt i aldersgrupper eller udfordringer.