Corvia er godkendt til at arbejde med unge fra det fyldte 18 år efter §107.
Flere unge oplever desværre at de bliver diagnostiseret sent i deres ungdom, nogle unge når at blive 18 år før der bliver sat ind med støtte og hjælp. Børn og unge med ASF vil sjældent være klar til at stå på egne ben, på samme tid som man kan forvente hos andre alderssvarende unge. Unge der er sent diagnostiseret kan have samme behov for støtte og vejledning. Ofte er de “gået under radaren” i neurotypiske miljøer, med neurotypiske forventninger og problemerne er vokset den unge over hovedet.
På Corvia har vi godkendelse til at modtage unge over 18 år som ikke har været anbragt før og som har brug for at blive bygget op og inddraget i eget liv. Visitation vil altid ske i et professionelt og fagligt samarbejde mellem Corvia og kommune, for på den måde at sikre den rigtige balance i huset.
Børn og unge fra 12-18 år anbragt på Corvia efter §66, stk1. Nr.5 kan naturligvis fortsætte deres ophold efter §107 når de fylder 18 år, og kan blive hjulpet videre i deres udvikling indtil de fylder 23 år.