Corvia er godkendt som § 66 døgninstitution ved Socialtilsyn Midt.
Corvia er godkendt til at have 7 unge boende i alt.
Udgangspunktet på Corvia er at skabe en base for trivsel så de unge kan udvikle sig både personligt og i skole/uddannelse. På Corvia møder de unge en genkendelig og overskuelig hverdag. De unge har egne lyse værelser og der er plads til at være sig selv eller blive nabo med en man passer godt sammen med.
Det er vigtigt for holdet på Corvia at de unge rammer det rigtige i sig selv, sådan at de finder en bund til at bygge en meningsfuld tilværelse op på. Sådan ved vi på Corvia at de unge med ASF får større overskud overskud til at takle de vanskeligheder som livet eller en neurotypisk verden byder på.
På Corvia samarbejder vi tæt med eksterne samarbejdspartnere såsom kommuner, psykologer, Psykiatrien, læger, skole og uddannelsessteder. Ligeledes indgår alt personale på Corvia i supervision for at sikre kvaliteten i arbejdet med vores unge.