Corvia er organiseret og drevet som en social fond, der overordnet drives af en bestyrelse.
Fonden Corvia er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Midt.
Bestyrelsen mødes ca en gang om måneden.
Bestyrelsen består af:
Camilla Fabricius: Politiker (1. viceborgmester i Aarhus kommune, formand for økonomiudvalget samt magistratsmedlem), Uddannet lærer, mange års erfaring som leder på Langager skolen, Selvstændig konsulent.
Martin Skov: Sales Manager, Mange års erfaring med salg og økonomi.
Thomas Roll: Forstander, Uddannet pædagog, 11 års erfaring i arbejdet med anbragte unge, gennemgående kendskab til KRAP, erfaringer fra opholdssteder med AutismeSpektrumForstyrrelse og påbegyndt ABA supervision.
Carsten Riber: Stedfortræder, Uddannet pædagog, 25 års erfaring i arbejdet med anbragte unge, gennemgået KRAP uddannelse og påbegyndt ABA supervision.