Det er muligt for unge at være anbragt på Corvia fra 12 – 23 års alderen.
Anbringelses længden varierer fra ung til ung, hvilket også er tilfældet for indskrivningsalderen.
Nogle unge kræver en tidlig indsats hvor andre oplever behovet senere i livet.
Fælles for anbringelserne er at det på et eller andet tidspunkt ikke fungerer at bo hjemme længere. Der kan være for mange – og for voldsomme – konflikter, manglende overskud til hinanden eller generelle problematikker der kræver en anbringelse.
Vi ved at en anbringelse kan være svær for alle. Derfor er vi opmærksomme på at møde dit barn med oprigtig interesse, nærvær og forståelse. Vi ønsker at dit barn skal trives hos os, så det kan få genskabt de primære relationer: Relationen til dig.
Vi har et ønske om at dit barn vil opleve Corvia så hjemmeligt som muligt. Og så institutionsfjernt som overhovedet muligt.